Kontrolní monitoring a měření hladiny hluku v lokalitě Radčice a Malesice

Měření hluku se provádí v zájmu ochrany lidského zdraví a přijatelných podmínek k životu. V obecném smyslu slova je hlukem jakýkoli nežádoucí, a tudíž potenciálně rušivý či obtěžující zvuk.

Neúnosná situace s hlukem z průmyslové zóny  v poměrně nedávné minulosti vedla k tomu, že vedení městské části zahájilo již těsně po nástupu do funkce koordinovaná jednání s městskou částí Malesice, Krajskou hygienickou stanicí i neziskovou nestátní organizací "Občané pro Radčice" , abychom společně zaujali postup k  problému hluku. 

V hudební akustice je jako hluk označován zvuk, který není tónem, neboť nemá definovanou výšku (tón je charakterizován svou výškou, délkou, sílou a barvou).

Hluk je jedním z faktorů, negativně ovlivňujících životní prostředí – podle výskytu a intenzity může ovlivňovat náladu, schopnost soustředění, možnost komunikace a zdravotní stav osob, které jsou mu vystaveny. Při dlouhodobém působení vysokých úrovní hluku dochází dokonce k nevratnému poškození sluchu a destruktivní efekt na lidský sluch má i krátkodobé působení extrémně vysokých úrovní hluku.

Hladina akustického tlaku

Obecnou technickou mírou hluku je tzv. hladina akustického tlaku Lp [dB]. Tato míra však zcela neodpovídá vnímání hluku lidským jedincem, neboť v ní není zohledněna různá citlivost lidského sluchu na zvuky o různých kmitočtech. Proto byla stanovena tzv. vážená křivka A, kterou je třeba korigovat naměřený kmitočtový průběh hladiny akustického tlaku (v elektronické implementaci se jedná o vážený filtr A). Výslednou hodnotou (energetickým součtem korigovaných frekvenčních složek) je tzv. hladina akustického tlaku A, označovaná jako LpA [dB], kterou již lze použít jako míru hluku z hlediska vnímáním lidského jedince.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.