Hlukové limity

V České republice a mnoha dalších zemích existují hlukové limity, které nesmějí být v určitých prostorech, kde je žádoucí ochrana proti hluku, překročeny. V ČR jsou hygienické limity hluku na straně příjemce v současné době dány nařízením vlády č. 272/2011 Sb. „o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.

Stejně tak existují limity vyzařovaného hluku uplatňované např. při typových zkouškách některých strojů (dopravních prostředků).

Věcný záměr nového zákona navrhuje zrušení centrálních limitů a chce přenést pravomoce na obce.
 

Chráněný venkovní prostor stavby, chráněný venkovní prostor  -  50 dB denní doba,  40 dB noční doba

Pro chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní se použije korekce k limitu minus 5 dB pro denní i noční dobu.

Chráněným venkovním prostorem stavby se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště,  významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu, staveb pro zdravotnictví a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.

Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci, lázeňské rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť.
 

Chráněný vnitřní prostor stavby  -  40 dB denní doba, 30 dB noční doba

Pro lékařské ordinace se použije korekce mínus 5 dB po dobu používání ordinace, stejně se použije korekce pro učebny a pobytové místnosti škol, jeslí apod. 

Chráněným vnitřním prostorem staveb se rozumí pobytové místnosti ve stavbcáh pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, pro zdravotní a sociální účely a ve funkčně obdobných stavbách a obytné místnosti ve všech stavbách.

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.